Trang chủ Công ty sản xuất bốt gác

Công ty sản xuất bốt gác

Cabin bảo vệ khung nhôm kính

19/05/2018

Chưa có bình luận

Vật liêu: Thân nhôm kính, mái thép. Model này có các kích thước như sau: 1200 x 1500 x 2400 1500 x 1500 x 2400 1500 x 1700 x 2400 1700 x 2000 x 2400 2000 x 2000 x 2400...

Xem thêm

Tin tức

Sitemap | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2020 by chotgac.com